Slagge fra energibehandlingsanlæg Energnist

Genanvendelse af slagge

Slagge er resterne fra energiudnyttelse af affald. Slaggen håndteres af Meldgaard Miljø A/S for Energnist Kolding.

Håndtering af slagge fra Energnist

Resterne fra energiudnyttelse af affald, kaldes slagge. Slagge er f.eks. ting af jern og metal, aske, sten, porcelænsrester, glas og flasker med mere.

Ca. 15 – 20% af affaldet, der sendes til forbrænding, ender som slagge. Mængden af slagge afhænger af affaldets sammensætning, og hvor gode folk er til at sortere deres affald.

Den sorterede slagge kan blandt andet erstatte sand og stabilgrus som bundsikring/bundfyld ved diverse bygge- og anlægsprojekter.

Slagge fra Energnist håndteres og sorteres af Meldgaard Miljø A/S. Se mere om mulighederne for genanvendelse af slagge på Meldgaard Miljøs hjemmeside.