Energnist Esbjerg

Anlægget i Esbjerg modtager affald, herunder byggeaffald. Se oplysninger om deklarering, vejekort, priser, sikkerhedsregler og miljørapporter.

Affaldsdeponi ved Energnist Esbjerg

Modtageregler for affald

Se modtageregler for typer, størrelse og form på affald til forbrænding, der kan modtages af Energnist Esbjerg.
Slaggeaflevering ved Meldgaard

Genanvendelse af slagge

Slagge er resterne fra energiudnyttelse af affald. Slaggen håndteres af Meldgaard Miljø A/S for Energnist Esbjerg.
Luftfoto af affaldsenergianlæg Energnist Esbjerg

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsreglerne på Energnist Esbjerg skal følges. De omfatter bl.a. færden i aflæssehallen og procedure ved aflæsning.