Deklarering af byggeaffald ved Energnist

Deklarering af byggeaffald

Hent informationer om modtagelse, løbenummer og deklarering af affald fra bygge- og nedrivningsvirksomheder.

Bygge- og anlægsaffald anvist til Energnist

Pr. 1. januar 2021 er der kommet nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald. Hvis der generes mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald, skal det anmeldes til kommunen.

De nye regler medfører, at transportører af anmeldepligtigt affald skal medbringe en anmeldelse fra kommunen med tilhørende unikt løbenummer.

Udstedelse af løbenummer

Alt efter hvilken kommune affaldet kommer fra, skal byggeaffaldet anmeldes på Bygogmiljoe.dk eller Bygningsaffald.dk.

 • En anmeldelse med løbenummer udstedes af den kommune hvor bygge- og anlægsaffaldet kommer fra, og affaldet må udelukkende tilhøre den pågældende adresse.
 • Anmeldelsen med løbenummer skal følge affaldet hele vejen fra bygherre til første modtageanlæg.
 • Transportøren medbringe den ved indvejning og aflevering af affald hos Energnist.

Godkendelse af deklaration

Aflevering af bygge- og anlægsaffald kan først ske, når anmelderen har modtaget en accept i form af en godkendt deklaration fra Energnist I/S.

 • Deklarationen skal downloades her på energnist hjemmeside og udfyldes, hvorefter den skal sendes til indvejning@energnist.dk.
 • Når deklarationen er indsendt til Energnist, kan der forekomme op til syv dages behandlingstid.
 • Affaldsleverancer af bygge- og anlægsaffald til Energnist uden en deklaration vil blive afvist ved ankomsten til anlægget.

Hent deklaration

OBS – Vedrørende krav til deklarationer

Energnist kan IKKE godkende deklarationer vedrørende bygge- og anlægsaffald, hvis:

 • Disse ikke er påført et unikt løbenummer fra kommunens anmeldelse.
 • Affaldet ikke lever op til Energnists modtagekrav.
 • Der mangler en godkendt EAK-kode.

Hvis ikke de tre ovenstående ting er i orden, vil transportøren blive afvist ved ankomsten til anlægget. Hvis dette er tilfældet, bedes transportør om at indsende deklarationen igen som nævnt ovenfor. Vi gør opmærksom på, at de 7 dages behandlingstid starter forfra ved genindsendelse af deklarationen.

Download regler for modtagelse af affald

Hvad bruger Energnist løbenummeret til?

 • Energnist registrerer alt affald fra byggeaffaldssager via kommunens anviste løbenummer.
 • Senest 4 uger efter sidste læs af affald fra en byggesag er modtaget, skal Energnist sende besked tilbage til kommunen med løbenummer, mængder og affaldstype.
 • Når sidste affaldslæs er afleveret hos Energnist skal bygherrer/transportør sende besked på indvejning@energnist.dk.