Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  ESBJERG

Anlægget i Esbjerg har en ovnlinje med en samlet årlig kapacitet på ca. 215.000 ton. Anlægget blev taget i brug i 2003 og producerer både el og fjernvarme. På anlægget produceres årligt ca. 460.000 MWh varme og ca. 150.000 MWh el, hvilket svarer til, hvad man forbruger i ca. 25.500 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
  Færden på anlægget
Færdselsloven er gældende på anlægget.

Den tilladte hastighed er 20 km/time.

Skilte og anvisninger fra personalet skal følges.

Færden i aflæssehallen
Al uvedkommende færdsel i aflæssehallen er forbudt.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i aflæssehallen.

Procedure ved aflæsning
Ved aflæsning af affald i anlæggets silo skal følgende procedure følges:
Bak hen til den valgte aflæsseskakt og stop, når rødt lys tændes.
Afvent grønt lys for åbning af bom.
Bak til silokant, hvorefter baglågen åbnes og der tippes af.
Kør frem fra silokant og stop først når rødt lys tændes.
Afvent, at rødt lys slukkes, først herefter skal rengøring påbegyndes.

Bemærk!
Al færdsel i en zone af 2 meter fra silokantstop er forbudt, når bommen er åben.

Baglågens låsemekanisme skal kunne betjenes min. 2 m fra silokantstoppet.
Sidehængte låger må kun kunne svinge op/åbnes i en vinkel på 100o.

Bodssystem
Første gang det konstateres, at et køretøj ikke overholder de stillede krav påtales forholdet, og der gives en advarsel.
Anden gang det konstateres, at samme køretøj ikke overholder de stillede krav, får bilen/køretøjet spærret sit kort og mister derved adgangen til værket.
 
Skader
Ved skader på bomsystem eller lignende som følge af forkert betjening eller mangelfuld/defekt udstyr, faktureres vognmanden de faktiske omkostninger for udbedring af skaderne.

P3 filtre
Åndedrætsværn – P3 filter – skal benyttes, når det skønnes af anlæggets driftsledelse.

Når P3 filter er påkrævet, vil filtrene være tilgængelige ved aflæsseporten med skiltning og påbud om brug.
 
 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk