Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  ESBJERG

Anlægget i Esbjerg har en ovnlinje med en samlet årlig kapacitet på ca. 215.000 ton. Anlægget blev taget i brug i 2003 og producerer både el og fjernvarme. På anlægget produceres årligt ca. 460.000 MWh varme og ca. 150.000 MWh el, hvilket svarer til, hvad man forbruger i ca. 25.500 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
 

Færden på området
Færdselsloven er gældende på anlægget - tilladt hastighed er max. 20 km/t.
Børn må aldrig færdes uden voksne på forbrændingsanlæggets område.                                           
Alle skilte og anvisninger fra personalet skal overholdes.
Overtrædelse af sikkerhedskrav og andre forholdsregler vil medføre bortvisning.

Færden i aflæssehallen
Al uvedkommende færdsel i aflæssehallen er forbudt.
Rygning er strengt forbudt i aflæssehallen.

Procedure ved aflæsning
Ved aflæsning af affald i anlæggets silo skal følgende procedure følges:

  • Bak hen til den valgte aflæsseskakt og stop, når rødt lys tændes.

  • Afvent grønt lys for åbning af bom.

  • Bak til silokant, hvorefter baglågen åbnes og der tippes af.

  • Kør frem fra silokant og stop først når rødt lys tændes.

  • Afvent, at rødt lys slukkes, først herefter skal rengøring påbegyndes.

Al færdsel i en zone af 2 meter fra silokantstop er forbudt, når bommen er åben.

Derfor skal baglågens låsemekanisme kunne betjenes min. 2 m fra silokantstoppet. Sidehængte låger må kun kunne svinge op/åbnes i en vinkel på 100o.

Bodssystem
Første gang det konstateres, at et køretøj ikke overholder de stillede krav påtales forholdet, og der gives en advarsel.
Anden gang det konstateres, at samme køretøj ikke overholder de stillede krav, får bilen/køretøjet spærret sit kort og mister derved adgangen til værket.

Påførte skader på anlægget
Ved påkørsel eller lign. skal chaufføren henvende sig til personalet i receptionen eller kontrolrummet og få registreret hændelsen. Chaufføren skal også melde skaden hos arbejdsgiveren.

Ved skader på bomsystem, porte, lyssignaler mm., faktureres vognmanden de faktiske omkostninger for udbedring af skaderne.

Åndedrætsværn
Åndedrætsværn (P3 filter) skal benyttes i aflæssehallen, når du skønner det nødvendigt - alternativt; forlad aflæssehallen.

Uheld/brand
Ved uheld/brand kontakt kontrolrummet via samtaleanlægget på rød telefon på endevæggen i aflæssehallen eller på telefon 20 53 74 64

  

 

 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk