Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  KOLDING

På anlægget i Kolding er der to næsten lige store ovnlinjer med en samlet årlig kapacitet på ca. 160.000 ton. Anlægget producerer årligt ca. 345.000 MWh varme – svarende til et forbrug hos ca. 20.000 husstande – og ca. 45.000 MWh el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
  Færden på anlægget
Området omkring vægt og affaldssiloer kan være ret trafikeret.
Færdselsloven er gældende på området.
Den tilladte hastighed er 15 km/t.

Ved brovægten og aflæssesiloen skal du være ekstra opmærksom og undgå hårde opbremsninger. Hold altid god afstand. Når du bakker skal du sikre dig, at der ikke er nogen bag bilen.

Børn må aldrig færdes uden voksne på forbrændingsanlæggets område.
Børn skal altid blive i vognens førerhus under aflæsning.

Ophold i aflæssehal
I aflæssehal er personophold i det gule felt forbudt på grund af nedstyrtningsfare ved silokant. Husk at lukke afspærringsbommen ned inden ophold i det gule felt.

Alle skilte og anvisninger fra personalet skal overholdes. Overtrædelse af sikkerhedskrav og andre forholdsregler vil medføre bortvisning.

Rygning
Rygning er strengt forbudt i aflæssehallen.

Uheld
Ved uheld/brand kontakt kontrolrummet via samtaleanlægget på standeren eller på
telefon 76 32 50 07.
 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk