Forside     Om Energnist     Kolding     Esbjerg     Udbud     Job     Kontakt    
  KOLDING

På anlægget i Kolding er der to næsten lige store ovnlinjer med en samlet årlig kapacitet på ca. 160.000 ton. Anlægget producerer årligt ca. 345.000 MWh varme – svarende til et forbrug hos ca. 20.000 husstande – og ca. 45.000 MWh el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.

Adgang

Åbningstider

Affald til anlægget

Priser

Sikkerhedsregler

Genanvendelse af slagge

Rundvisning på anlægget

Miljø og arbejdsmiljø

 
  Affald til forbrænding
Der modtages dagrenovation, erhvervsaffald og affald fra containerpladserne. Affaldet skal være brændbart, dvs. at affaldet skal have en positiv brændværdi.  Det er kommunen, der anviser korrekt sortering og behandling af dit affald.

Ved aflæsning på forbrændingsanlægget skelnes der mellem følgende affaldstyper:

Småt brændbart
Småt brændbart affald skal være forbrændingsegnet affald med max. ydre mål på 60 x 60 x 100 cm, hvor ingen kompakte dele må være større end 10 x 10 x 100 cm.

Stort brændbart
Stort brændbart affald skal være forbrændingsegnet affald, der kræver neddeling for at kunne brændes. Ingen genstande må være længere end 3 m og have overflademål på over 2 m2.

Dagrenovation
Almindeligt husholdningsaffald fra private samt erhvervsdrivende, efter frasortering af genanvendelige materialer (spørg din kommune).

Farligt affald
Visse typer af farligt affald kan modtages og behandles efter særlig aftale og myndighedsgodkendelse.

Affald der ikke modtages
- Materialer som kommunerne anviser til genbrug
- Eksplosive stoffer
- Radioaktive stoffer
- Sygehusaffald
- Deponiaffald
 
 
Energnist I/S
Uldjydevej 2
7400  Herning

Tlf.: +45 9721 0041
Mail: energnist@energnist.dk